Kabir Azabı

Dünya Sevgisidir. Fakat Şiddet Derecesi Farklıdır. Azlığı, Çokluğu Dünya Sevgisine Göre Değişir. Azap, Kalbin ünya’Ya Bağlanmasının Sonucudur. İtaat Erbabı İçin Kabir Azabı Yoktur. Ancak Kabrin Şiddet Ve Azametini Hisseder.

Resulullah’ın (s.a.v) Dilinden Kabir Azabı

Resulullah (A.S.) Bir Mezarlıktan Geçerken, İki Mezardaki Ölünün Bazı Küçük Şeylerden Dolayı Azap Çekmekte Olduklarını Gördü. Bu İki Mezardaki Ölülerden Biri Hayatında Laf Taşıyıcılık Yapıyor, Diğeri İse İdrardan Sakınmıyordu. Bunun Üzerine Resulullah (A.S.) Yaş Bir Dal Almış, Ortadan İkiye Bölmüş Ve Her Bir Parçayı İki Kabre De Birer Birer Dikmiştir. Bunu Gören Ashap, Niye Böyle Yaptığını Sorduğunda; “Bu İki Dal Kurumadığı Sürece, O İkisinin Çekmekte Olduğu Azabın Hafifletilmesi Umulur.” Buyurmuşlardır

Kabir Ziyareti

İslâm Dini, Hayatında Olduğu Gibi Ölümünde De İnsana Gereken Değeri Vermiş Ve Saygıyı Göstermiş, Öldüğü Andan İtibaren Ona Yapılacak Muameleyi De Belirlemiştir. Bu Sebeple İslâm Dini, Kabristanın Düzenli Ve Tertipli Yapılmasını, Temiz Tutulmasını Ve Yeşillendirilmesini, Hayatta Bulunan İnsanların Ölülere Karşı Bir Vefa Borcu Olarak Görür. Buna Rağmen Dinimiz Öncelikle Ölünün Cesedine Değil Hatırasına Değer Verir. Bu Konuda Hz. Peygamber “Ölülerinizi Hayırla Yâd Ediniz” (Tirmizi, Cenâiz, 34) Buyurur.

 
– Mezarları Ve Mezarlıkları Korumak, Temiz Tutmak, Yeşillendirmek Ve Ağaçlandırmak Geride Kalanların Görevlerindendir.
 
– Haftada Bir Gün Kabirleri Ziyaret Etmek Ve Özellikle Pazartesi, Perşembe, Cuma Ve Cumartesi Günü Kabir Ziyareti Erdemdir.
 
– Müslüman’In Arada Bir Mezarları Ve Mezarlığı Ziyaret Etmesi; Hz. Peygamber (Sav.)’İnde Tavsiye Ettiği İbret Verici Güzel Bir Davranıştır.
 
– Nitekim Hz. Peygamber (Sav.) Bir Hadis-İ Şeriflerinde, “Mezarları Ziyaret Ediniz. Çünkü Mezar Ziyareti; Ölümü Hatırlatır” Buyurmuştur.
 
– Ana-Babanın Kabrini, Cuma günleri Ziyaret Eden Kimsenin Günahları Affolur, Haklarını Ödemiş Olur.
 
– Ölüden İbret Almak Ve Ahireti Düşünmek İçin Kabir Ziyaret Etmek Sünnettir.
 
– Kendisinin De Aynı Hallere Düşeceğini Hatırına Getirmiş Olur. Kimseye Kötülük Düşünmez. İyi Bir Müslüman Olarak Yaşamaya Çalışır.
 

Mezarlıktan Geçerken Ölülere Dua Okumak

İki Hadis-İ Şerif Meali Şöyledir : “Kabristana Giren Kimse, Yasin Suresini Okursa,  Gün Ölülerin Azapları Hafifler, Ölülerin Sayısı Kadar, Ona Da Sevap Verilir. On Bir İhlâs Okuyup, Sevabı Ölülere Gönderilirse, Ölülerin Sayısınca Ona Da Sevap Verilir.”

Kabir Ziyaretinde Hangi Dualar Okunur?

Kabristana Girince, Ayakta “Esselâmü Aleyküm, Yâ Ehle Dâr-İl Kavm-İl Müminîn! İnnâ İnşâallahü An Karîbin Biküm Lâhikûn” Denir.

Besmeleyle, 11 İhlâs Ve Bir Fatiha’Dan Sonra “Allahümme Rabbel-Ecsadilbâliyeh, Vel-Izâmin Nahiretilletî Harecet Mineddünya Ve Hiye Bike Mü’Minetün, Edhıl Aleyhâ Revhan Min İndike Ve Selamen Minnî” Duasını Okumalı.
 
Kabrin Yanına Gelince, Kabrin Kıble Ve Ayak Tarafından Yaklaşıp Selam Vermeli. Ayakta, Çömelerek Veya Oturup, Bekara Suresinin Başını Ve Sonunu, Yasin-İ Şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas Ve Fatiha Surelerini Okuyup, Ölüye Hediye Etmelidir.
 
Bir Hadis-İ Şerif Meali De Şöyledir: Bir Müminin Kabrini Ziyaret Ederken “Allahümme İnnî Es’Elüke-Bi-Hürmeti Muhammed Aleyhisselâm En Lâ Tüazzibe Hâzelmeyyit” Denirse, O Ölünün Azabı Kıyamete Kadar Kaldırılır.
 
Kabristanda Kur’An Okumak Sünnettir. Mezarlıkta Kur’An Okuyup, Sevabını Ölülere Hediye Etmeli.
 
Kabristanda, Yüksek Sesle Veya Yavaş Mülk Suresi Veya Diğer Sureler Okunabilir. Ölünün Kur’An Sesini Duyarak Rahatlamasını Niyet Eden Kimse, Yüksek Sesle Okur.